DVT: 11

PA-kurk

Vincentas Vienožinskis, Rūta Jakštaitė ir Michail Vereško
PADIRBTUVĖS
Vincentas - programuotojas, tėtis, techninis kūrėjas ir menininkas. Rūta - architektė, dizainerė. Michail - buvęs duomenų bazių administratorius, kuris metė darbą ir šiuo metu yra laisvai samdomas kūrėjas. Vincentui kilo idėja Vilniuje įkurti „Padirbtuves“, išgirdę apie idėją prie projekto prisijungė Rūta ir Michailas. Tačiau organizacijos įkūrėjai kalbėdami apie savo veiklą nuolatos priduria, jog drauge su jais projektą įgyvendina ir visa „Padirbtuvių“ bendruomenė. Visi prisideda prie sprendimų priėmimų ir visi dalyvauja talkose.

Projektas

Mes siekiame kurti ir plėtoti viešai prieinamas dirbtuves, suteikiant asmenims galimybę naudotis jose esančia įranga bei įrankiais. „Padirbtuvės” – jau šeštus metus veikiančios atviros dirbtuvės kviečiančios susitikti ir kurti. Žmonės čia susirenka meistrauti, taisyti, pasigaminti naujų daiktų, realizuoti savo idėjas dalinantis įrankiais. Čia mezgasi naujos pažintys, žmonės buriasi į bendrus projektus, dalinasi patirtimis.

Poveikio istorija

Per 6 veiklos metus prie „Padirbtuvių" veiklos prisijungė daugiau kaip 250 žmonių. Visi jie išmoko šį tą naujo, įgyvendino savo idėjas. Šiuo metu organizacija turi 40 narių, nuolatos prisijungia nauji žmonės. Per veiklos gyvavimo laikotarpį buvo suorganizuota daugybė kūrybinių dirbtuvių - šilkografijos, medžio apdirbimo, elektronikos, ir kitų.
Pasidalink šia istorija: