DVT: 10

Visi vaikai nori būti sėkmingais, tad mūsų darbas išsiaiškinti kas trukdo jiems tą pasiekti

Elin Wernquist ir Ida Hellrup
CHILD RIGHTS AGENCY
Dar paauglystėje atvykusios į Norlando miestą Elin ir Ida susidomėjo politika bei įsitraukė į politinę veiklą. Jas suvedė jų aistra kovoti už vaikų teises. Tuo metu Elin dirbo Londone su pažeidžiamais vaikais, o Ida „Ecpat” kompanijos teisės konsultante. Abi jos matė, kad yra spraga Švedijos vaikų apsaugos tinkle – nepriklausomos institucijos, kurioje vaikai galėtų sulaukti patarimų ar paramos apie jų teises, trūkumas. Dėl šios priežasties, Elin ir Ida įkūrė „Vaikų teisių agentūrą“.

Projektas

„Vaikų teisių agentūra” kovoja už vaikų ir jaunų žmonių teises, kad jų balsai būtų išgirsti, o žmogaus teisės – gerbiamos. Mes siūlome paramą, teikiame patarimus bei praktinę pagalbą Stokholmo bei Umeå miestuose.

Poveikio istorija

Nuomi buvo penkiolika metų kai ji pirmą kartą susisiekė su „Vaikų teisių agentūra”. Tuo metu su savo mama bei mažąja sesute jos gyveno motelyje, nes neturėjo nuosavo būsto. Socialines paslaugas teigiančios įstaigos jas iškeldino, nes daugiau joms negalėjo teikti pagalbos. Nuomi buvo tokia susijaudinusi ir suirzusi, kad negalėdavo užmigti naktimis.
„Man buvo sunku susikaupti mokykloje bei apskritai kasdieniame gyvenime. Aš turėjau pasirūpinti ryšiais su socialines paslaugas teikiančiomis institucijomis ir ieškoti vietos, kur apsistoti. „Vaikų teisių agentūra” padėjo man perimdama šią atsakomybę nuo mano pečių. Visos bėdos kol kas dar nėra išspręstos, tačiau aš nebeturiu jaudintis, kad mano šeimai teks gyventi gatvėje. Kai socialines paslaugas teikiančiomis institucijomis kalbuosi ne tik aš, bet kartu su „Vaikų teisių agentūra“ – mūsų klauso“.
Pasidalink šia istorija: